EN summary: Extensive changes has taken effect to the Swedish Annual Accounts Act as of January 1, 2016. Now there’s a heavy workload on the governmental standard setting body, The Swedish Accounting Standards Board (Bokföringsnämnden, BFN), to update the K-standards for enterprises of different categories. A description in Swedish follows.


SW: Omfattande förändringar har trätt i kraft för årsredovisningslagen (ÅRL) den 1 januari 2016. Nu arbetar BFN med den omfattande uppgiften att uppdatera befintliga och föreslagna K-regler till ÅRL i sin nya lydelse.

Se mer om uppdateringen av ÅRL i mitt inlägg den 30 december 2015:
What Happened Then – Updated Swedish Annual Accounts Act

K2ÅR

Dagens två versioner (aktiebolag resp ekonomisk förening) håller sedan tidigare på att slås ihop till en gemensam K2ÅR, inklusive omstrukturering där kommentarerna arbetas in i sina sammanhang i stället för att ligga i ett separat avsnitt.

Nu pågår även arbetet med att uppdatera den gemensamma K2ÅR till ÅRLs nya lydelse.

Att färdigställa den sammanslagna och uppdaterade K2ÅR prioriteras och en grov tidplan är att få fram utkast på remiss ca april 2016.

K2ÅB

Den nya K2ÅB, för företag som upprättar årsbokslut, upprättas med K2ÅR som förebild (se kap. 7.1 BFN i min bok “Resultat- och inkomstplanering”).

K2ÅB gick ut på remiss redan den 21 april 2015, med sista svarsdag den 30 juni 2015. Målsättningen var att fastställa K2ÅB någon eller några månader in på 2016, men det kommer nu att skjutas upp till efter att den nya K2ÅR har kunnat fastställas.

Ingen K2ÅB förrän någon gång efter sommaren med andra ord.