The consultant´s journey

Bringing Theory to Practice - By books, articles, research and lectures

Month: October 2015 (page 2 of 2)

Meeting Xenter / Möte Xenter

EN: Last Tuesday September 29th I attended a meeting in Xenter, where I am a member of the Executive Committee of an education for accounting economists on an academic and yet practical level, Redovisningsekonom.

Xenter is located in Tumba, south of Stockholm, and it’s run by Botkyrka Municipality.

My part in the Executive Committee of the specific education is to contribute with experiences as an industry expert and as an entrepreneur, to ensure that the education will lead to the right skills for future work.

logo

SW: I tisdags den 29/9 deltog jag i möte hos Xenter, där jag är ledamot av en ledningsgrupp  för YH-utbildning av Redovisningsekonomer.

Xenter ligger i Tumba, söder om Stockholm, och drivs av Botkyrka kommun.

Min roll i ledningsgruppen är att bidra med erfarenheter som branschexpert och som företagare, för att säkerställa att utbildningen leder till de rätta färdigheterna för framtida arbetsuppgifter.

Author’s Party / Författarfest

EN: My return to Sweden on Monday September 28th had a flying start with participating already the same evening in the big Author’s Party 2015, arranged by my publisher Norstedts Juridik.

I’m proud of being invited as a part of Norstedts author’s team, as this is said to be the legal elite of Sweden. My return from Thailand in time to attend the party was therefore no coincidence, it was planned months ago.

Thank you Norstedts, for taking care of us authors as well and nice as you do!

2015-09-28 NJ Författarfest

SW: Min återkomst till Sverige i måndags 28/9 rivstartade med deltagande redan samma kväll i den stora Författarfesten 2015, arrangerad av min förläggare Norstedts Juridik.

Jag är stolt över att vara del av Norstedts författarstall, eftersom det sägs utgöras av Sveriges juridiska elit. Min återkomst från Thailand i tid för att delta i denna fest var därför ingen slump, det var planerat sedan månader.

Tack Norstedts, för att ni tar hand om oss författare så bra och trevligt som ni gör!

Back in Sweden / Tillbaka i Sverige

EN: Monday morning September 28th I came back from three intense weeks in Thailand. After meetings with Immigration Bureau and my bank in Bangkok I learned how to manage my visa after moving to Thailand, that feels good.

Also I travelled in the country, with visits and meetings in Khon Kaen, Phetchabun, Phitsanulok, Hua Hin and Phuket besides from staying in Bangkok.

All the time the internet technique proved to be working out, I could maintain my business contacts in Sweden with my publisher, customers etc.

Now awaits two very busy months in Sweden with lecturing and other work, parallel with preparations for migration.

SW: I måndags morse den 28/9 kom jag tillbaka efter tre intensiva veckor i Thailand. Efter möten med Immigration Bureau och min bank i Bangkok vet jag nu hur jag ska hantera mitt visum efter flytt till Thailand, det känns bra.

Jag reste också i landet, med besök och möten i Khon Kaen, Phetchabun, Phitsanulok, Hua Hin och Phuket förutom vistelsen i Bangkok.

Hela tiden visade sig internet fungera bra, jag kunde sköta mina affärskontakter i Sverige med min förläggare, kunder m fl.

Nu väntar två hektiska månader i Sverige med föreläsningar och annat arbete, parallellt med förberedelser för flyttning.

Newer posts