EN: My return to Sweden on Monday September 28th had a flying start with participating already the same evening in the big Author’s Party 2015, arranged by my publisher Norstedts Juridik.

I’m proud of being invited as a part of Norstedts author’s team, as this is said to be the legal elite of Sweden. My return from Thailand in time to attend the party was therefore no coincidence, it was planned months ago.

Thank you Norstedts, for taking care of us authors as well and nice as you do!

2015-09-28 NJ Författarfest

SW: Min återkomst till Sverige i måndags 28/9 rivstartade med deltagande redan samma kväll i den stora Författarfesten 2015, arrangerad av min förläggare Norstedts Juridik.

Jag är stolt över att vara del av Norstedts författarstall, eftersom det sägs utgöras av Sveriges juridiska elit. Min återkomst från Thailand i tid för att delta i denna fest var därför ingen slump, det var planerat sedan månader.

Tack Norstedts, för att ni tar hand om oss författare så bra och trevligt som ni gör!