EN: Last Tuesday September 29th I attended a meeting in Xenter, where I am a member of the Executive Committee of an education for accounting economists on an academic and yet practical level, Redovisningsekonom.

Xenter is located in Tumba, south of Stockholm, and it’s run by Botkyrka Municipality.

My part in the Executive Committee of the specific education is to contribute with experiences as an industry expert and as an entrepreneur, to ensure that the education will lead to the right skills for future work.

logo

SW: I tisdags den 29/9 deltog jag i möte hos Xenter, där jag är ledamot av en ledningsgrupp  för YH-utbildning av Redovisningsekonomer.

Xenter ligger i Tumba, söder om Stockholm, och drivs av Botkyrka kommun.

Min roll i ledningsgruppen är att bidra med erfarenheter som branschexpert och som företagare, för att säkerställa att utbildningen leder till de rätta färdigheterna för framtida arbetsuppgifter.