Taxonomi, system för klassificering av begrepp (Bild Annina Breen, wikimedia.com)