Bensinstation Circle K (Bild Xnatedawgx, Wikimedia Commons), illustrerar rättsfall om justering av taxeringsvärde för mark med saneringsbehov