Från Örebro Airport, en av Sveriges regionala flygplatser (Bild Philip Myrtorp, unsplash.com, har beskurits)