Förstasidorna till K-regler om årsredovisning, illustrerar pågående utvärdering
Två av Bokföringsnämndens K-regler, © BFN (Bild Peter Berg, peter@hpberg.se)

Sedan den 9 mars 2022 finns min nya kurs “K-regler 2022” med Eduhouse tillgänglig. Kursen är i två delar på totalt ca 1 timme. Ämnet är regelverken om redovisning från Bokföringsnämnden (BFN).

Innehåll

I del 1 blir du fullt uppdaterad om senaste årets nyheter och om nuläget för varje regelverk. I del 2 får du en bra överblick över anslutande regelverk, en orientering över innehållet i den stora avdelningen Frågor och svar samt nuläget för externa tolkningar från Srf och FAR. Du får också en utförlig dokumentation att ladda ner.

Del 1
• Förkortningar och begrepp
• BFN och god redovisningssed
• Nyheter
• Årsbokslut
• Årsredovisningar

Del 2
• Kompletterande regler
• Internationella redovisningsregler
• Frågor och svar
• Externa tolkningar
• Källor

K-regler 2022

Den omfattande källförteckningen tar upp:

  • De centrala regelverken från BFN
  • Nyttiga hemsidor med kopplingar till ämnet
  • Mina böcker från Norstedts Juridik, med talrika referenser till K-reglerna
  • Hela 16 artiklar här på ekonomibloggen med min löpande rapportering om senaste årets händelser hos BFN

Välkommen till kursen. Påbörja en provperiod hos Eduhouse om du inte redan har abonnemang!


Utbildningar

Jag håller utbildningar och webbinarier om ämnen som jag täcker här i bloggen. Dels för uppdragsgivare som är Ledande arrangörer av utbildningar, dels i egen regi. Kurserna genomförs både på distans och för deltagare på plats.

Mina bokningar 2022 | 2021 | 2020

I många fall är genomgångarna företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget och utifrån behoven i din organisation.


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos din organisation, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, kom med i mitt kontaktnät på LinkedIn, följ mig här på bloggen och på YouTube. Välkommen!


Metod: Från teori till praktik
Resultat: Nätbutiken
Håll dig informerad: Nyhetsbrev

BESÖK NÄTBUTIKEN OCH BLI INSPIRERAD!

Prenumerera

Nyhetsbrev