En person på en väg, berg i horisonten, symboliserar att planering av ekonomin i rätt tid hjälps oss uppnå våra mål
Planera ekonomin i rätt tid och uppfyll dina mål (Bild: Pxfuel, har beskurits)

I tre kurser för Eduhouse går jag igenom praktiska tips och checklistor för resultatplanering i företag och inkomstplanering privat. Innehållet är uppdaterat med belopp, procentsatser och regler för 2021. Du kan se kurserna fristående eller tillsammans.

  1. Att göra en lyckad resultatplanering 2021
    • För ägarledda företag
  2. Inkomstplanering för ägare i aktiebolag 2021
    • För fysiska personer med ägarledda bolag
  3. Inkomstplanering för näringsidkare 2021
    • För fysiska personer som driver enskild näringsverksamhet eller är delägare i handelsbolag/kommanditbolag

Den 28 och 29 oktober 2021 är det dags för mig i studion hos Eduhouse med dessa kurser!

Resultatplanering och inkomstplanering – En stark kombination

Kombinera tjänsterna resultatplanering för företaget och inkomplanering privat och du åstadkommer en mycket stark proaktiv rådgivning. Men då gäller det att göra resultatplaneringen före balansdagen och inkomstplaneringen före kalenderårsskiftet!

Först behöver vi ta reda på och styra de ekonomiska ramarna i verksamheten.

– Resultatplanering
— Arbetsgång
– Balansräkningen
— Väsentliga balansposter
— Anläggningstillgångar
— Omsättningstillgångar
— Eget kapital
— Obeskattade reserver
— Avsättningar
— Skulder
– Resultaträkningen

Innehåll i kursen “Att göra en lyckad resultatplanering 2021”

På samma sätt ska vi ta reda på och styra de ekonomiska ramarna privat. Det gör vi i två olika kurser. En kurs som utgår från det självständigt beskattade aktiebolaget och en kurs som utgår från ägarbeskattade företag.

I kursen för ägare i aktiebolag går vi igenom hur vi optimerar samspelet mellan företagare och bolag.

– Inkomstplanering
— Arbetsgång
– Inkomst av tjänst
— Beskattning | Ackumulerad inkomst | Brytpunkt och skiktgräns
— Personliga mål | Inkomstfördelning | Avdrag
– Inkomst av kapital
— Beskattning | Fåab | Utdelningsutrymme
— Kvalificerade och okvalificerade aktier | Avyttring
— Kvittningar och kvoteringar | Åtgärder
– Skatteberäkning
— Skattereduktioner
– Pensionsplanering
– Försäkringar
– Familjerätt
– Kompanjonavtal

Innehåll i kursen “Inkomstplanering för ägare i aktiebolag 2021”

I kursen för näringsidkare går vi igenom hur vi optimerar samspelet mellan företagare och ägarbeskattade företag, nämligen enskild näringsverksamhet och handelsbolag/kommanditbolag.

– Inkomstplanering
— Arbetsgång
– Inkomst av näringsverksamhet
— Beskattning | Ackumulerad inkomst | Brytpunkt och skiktgräns
— Personliga mål
— Aktiv och passiv | Egenavgifter och löneskatt
— Skattejusteringar | Inkomstfördelning | Inrullat underskott
— Räntefördelning och fonder | Pensionssparande | Schablonavdrag
— Sjukpenning | Överskott/underskott | Allmänna avdrag
— Nya skatteregler för företag
– Inkomst av kapital
— Beskattning | Kvittningar och kvoteringar | Åtgärder
– Skatteberäkning
— Skattereduktioner
– Pensionsplanering
– Försäkringar
– Familjerätt
– Kompanjonavtal

Innehåll i kursen “Inkomstplanering för näringsidkare 2021”

Välkommen till kurserna. Påbörja en provperiod hos Eduhouse om du inte redan har abonnemang!


Utbildningar

Jag håller utbildningar och webbinarier om ämnen som jag täcker här i bloggen. Dels för uppdragsgivare som är Ledande arrangörer av utbildningar, dels i egen regi.

Mina bokningar 2022 | 2021 | 2020

I många fall är genomgångarna företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget eller organisationen, utifrån förutsättningar och behov i din organisation. Sedan år 2020 har de företagsanpassade genomgångarna genomförts på distans, med hänsyn till coronarestriktionerna, men med bra resultat!


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos din organisation, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, kom med i mitt kontaktnät på LinkedIn, följ mig här på bloggen och på YouTube. Välkommen!


Metod: Från teori till praktik
Resultat: Nätbutiken
Håll dig informerad: Nyhetsbrev

BESÖK NÄTBUTIKEN OCH BLI INSPIRERAD!

Prenumerera

Nyhetsbrev