Bolagsverket i Sundsvall
Bolagsverket i Sundsvall (Bild: © Peter Berg, peter@hpberg.se)

Bokföringsnämnden (BFN) har publicerat frågor och svar om redovisning av aktiekapital i årsredovisningen när ett aktiebolag bildas.

Jag använder följande förkortningar här.

  • K2 ÅR – Årsredovisning i mindre företag (BFNAR 2016:10)
  • K3 – Årsredovisning och koncernredovisning (BFNAR 2012:1)

Förändring av eget kapital, enligt K2 ÅR

Årets förändring av eget kapital ska redovisas i årsredovisningens förvaltningsberättelse. Men hur gör vi första året? Tar vi upp aktiekapitalet som ingående belopp vid årets början, eller som en nyemission under året?

BFN har publicerat två svar på den frågan den 6 september 2021.

Fråga: Hur redovisas inbetalt aktiekapital vid bolagets bildande i specifikationen av förändringar i eget kapital?

Svar: Det inbetalda och registrerade aktiekapitalet redovisas som Belopp vid årets ingång i specifikationen av förändringar i eget kapital.

1. Bokföringsskyldigheten för ett aktiebolag inträder när bolaget registreras hos Bolagsverket.
2. När bokföringsskyldigheten inträder ska bolaget upprätta en öppningsbalansräkning. I öppningsbalansräkningen tar bolaget upp tillgångar, skulder och eget kapital som finns vid bokföringsskyldighetens inträde.
3. Eftersom aktiekapitalet betalas in innan registreringen ingår det i öppningsbalansräkningen. Det redovisas därmed som Belopp vid årets ingång i specifikationen av förändringar i eget kapital.

BFN Frågor och svar om specifikation av förändringar i eget kapital första året

De två frågorna och svaren är identiska, det är bara referenserna till K-regelverken som skiljer sig åt.

  • Exempel 5 b K2 ÅR
  • 6.3 K3

Troligen har BFN delat upp frågeställningen i två svar eftersom de ingår i var sin avdelning, K2 ÅR Förvaltningsberättelse respektive K3 Förändringar i eget kapital, under Frågor och svar.


Utbildningar

Jag håller utbildningar och webbinarier om ämnen som jag täcker här i bloggen. Dels i egen regi och dels för uppdragsgivare som Wolters Kluwer Scandinavia, Eduhouse Sverige, IHM Business School och BG Institute.

Mina bokningar 2022 | 2021 | 2020

I många fall är genomgångarna företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget eller organisationen, utifrån förutsättningar och behov i din organisation. Sedan år 2020 har de företagsanpassade genomgångarna genomförts på distans, med hänsyn till coronarestriktionerna, men med bra resultat!


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos din organisation, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, kom med i mitt kontaktnät på LinkedIn, följ mig här på bloggen och på YouTube. Välkommen!


Metod: Från teori till praktik
Resultat: Nätbutiken
Håll dig informerad: Nyhetsbrev

BESÖK NÄTBUTIKEN OCH BLI INSPIRERAD!

Prenumerera

Nyhetsbrev