Ålandsbanken, Stureplan 19
Ålandsbanken, Stureplan 19 (Bild: I99pema, Wikimedia Commons – har beskurits)

Den 15 september 2021 hade jag förmånen att få träffa ett helt gäng med kunniga och vetgiriga skattejurister, kreditbedömare och analytiker. Ålandsbanken i Stockholm hade frågat BG Institute efter en skräddarsydd utbildning, och BG Institute anlitade mig för uppgiften.

Nystart för föreläsningar inför publik

Jag genomförde kursdagen i Ålandsbankens fina lokaler på Stureplan. Dagen fick ett viktigt symbolvärde. Den 18 mars 2020 satte nämligen pandemirestriktioner stopp för föreläsningar inför deltagare på plats. Sedan dess har det enbart handlat om undervisning på distans. Nu kunde jag äntligen ha föreläsning igen inför en fullsatt lokal, för första gången på 18 månader.

Spännande innehåll med nya vinklingar

Temat för dagen var regler för och analys av årsredovisningar. Jag hade fått en föredömligt detaljerad lista med önskemål från Jonas Svensson, Chef Finansiell Planering Skatt och Ställföreträdande Chef Private Banking. Min dokumentation var utformad enligt listan och för varje punkt stämde vi av i gruppen att deras önskemål hade blivit uppfyllda. Vi hade också lagt in fria diskussioner på många av punkterna, där vi kunde fånga in deras erfarenheter och stämma av dem mot kursinnehållet.

En stor fördel med företagsanpassade utbildningar är att alla deltagare känner varandra och har ungefär samma förutsättningar. Det öppnar för mycket friare diskussioner än vad som är vanligt i traditionella utbildningar, med blandade deltagare från olika företag. Så blev det också under denna gång. Deltagarna tog upp många frågor och synpunkter, så det blev en levande och omväxlande dag.

En av punkterna handlade om dolda värden i företaget som inte syns i balansräkningen. Vilka kan de vara? Hur identifierar vi dem? Hur använder vi dem? Vi kom in på det ämnet flera gånger under dagen och det var nog det här området som väckte mest uppmärksamhet. Det visar på deltagarnas nyfikenhet, vilja och förmåga att tänka utanför de vanliga ramarna.

Jag blev imponerad över deltagarnas och bankens kreativitet att hitta nya lösningar för nya kundgrupper. Mycket lärorikt! Det var också uppmuntrande att se bankens satsning på personalutbildning.

Ålandsbanken, en speciell bank

Jag bad Jonas Svensson beskriva banken utifrån sitt perspektiv. Han återkom till mig med dessa rader.

”Ålandsbanken har i Sverige specialiserat sig på Private Banking för entreprenörer. Kontor finns i Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi har bland annat en enhet som heter finansiell planering. Enheten är specialiserad på effektiva lösningar för entreprenörer som äger fåmansbolag, bland annat genom skräddasydda krediter.”

Jonas Svensson

Specialiseringen på skräddarsydda krediter för fåmansbolag genomsyrade kursdagen, så jag känner igen mig mycket väl i Jonas beskrivning.

När jag fick förfrågan tackade jag genast ja. Jag har genom åren lagt märke till hur starkt Ålandsbanken har positionerat sig med sina aktieanalyser, ofta citerade i till exempel Dagens Industri. Nu fick jag se en ny och spännande sida av dem.

Ålandsbanken har en intressant historia. Läs gärna den korta och trevliga sammanfattningen på deras sida Om oss.

Jag tackar Ålandsbanken och BG Institute för att jag fick det här trevliga uppdraget!


Utbildningar

Jag håller utbildningar och webbinarier om ämnen som jag täcker här i bloggen. Dels i egen regi och dels för uppdragsgivare som Wolters Kluwer Scandinavia, Eduhouse Sverige, IHM Business School och BG Institute.

Mina bokningar 2022 | 2021 | 2020

I många fall är genomgångarna företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget eller organisationen, utifrån förutsättningar och behov i din organisation. Sedan år 2020 har de företagsanpassade genomgångarna genomförts på distans, med hänsyn till coronarestriktionerna, men med bra resultat!


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos din organisation, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, kom med i mitt kontaktnät på LinkedIn, följ mig här på bloggen och på YouTube. Välkommen!


Metod: Från teori till praktik
Resultat: Nätbutiken
Håll dig informerad: Nyhetsbrev

BESÖK NÄTBUTIKEN OCH BLI INSPIRERAD!

Prenumerera

Nyhetsbrev