Deklarationsbilaga K10
Deklarationsbilaga K10 (Bild: © Peter Berg, peter@hpberg.se)

Jag har tagit fram ett nytt kursmaterial för Accountor Eduhouse om hur det går till att deklarera utdelning och försäljning av aktier i fåmansföretag.

Den 23 april 2021 genomförde jag kursen. Den finns inom några dagar tillgänglig som inspelning i abonnemanget hos Eduhouse.

För att förstå hur det går till att deklarera utdelning och försäljning så behöver vi kunskaper om reglerna. Därför börjar jag med att gå igenom förutsättningarna inom bolagsrätten och skatterätten. Därefter visar jag med exempel hur reglerna slår igenom i bilaga K10 i olika situationer.

Innehåll

Jag genomför kursen i två avsnitt om ca 30 minuter vardera.

Två utrymmen för utdelning
– Bolagsrättsligt och skatterättsligt
Bolagsrätt
– Värdeöverföringar, lagliga och olagliga
– Ordinarie utdelning och efterutdelning
– Förskottsutdelning, rättsfall
Skatterätt
– Fåmansföretag
– Kvalificerade och inte kvalificerade andelar
– Utomståenderegeln, rättsfall
– Gränsbelopp
– Beskattning av utdelning

Avsnitt 1

Förenklingsregeln
– Regler och beräkningar
– Exempel
— Utan och med takregeln
Huvudregeln
– Regler och beräkningar
– Omkostnadsbelopp
– Lönebaserat utrymme
– Exempel
— Utan och med takregeln
— Utan och med lönebaserat utrymme
Beskattning av avyttring
– Regler och beräkningar
– Omkostnadsbelopp
– Exempel
— Med takregeln
Tjänstebeskattad del av utdelning och vinst
– Förmånsgrundande eller inte (SGI och PGI)?
– Ackumulerad inkomst (särskild skatteberäkning)

AVSNITT 2

Välkommen till kursen. Teckna abonnemang hos Eduhouse om du inte redan har det!


Utbildningar

Jag håller utbildningar och webbinarier om ämnen jag täcker här i bloggen. Dels i egen regi och dels för uppdragsgivare som Wolters Kluwer Scandinavia, Eduhouse Sverige, IHM Business School och BG Institute.

Mina bokningar 2022 | 2021 | 2020

I många fall är genomgångarna företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget eller organisationen, utifrån förutsättningar och behov i din organisation. Sedan år 2020 har de företagsanpassade genomgångarna genomförts på distans, med hänsyn till coronarestriktionerna, men med bra resultat.


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos din organisation, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, kom med i mitt kontaktnät på LinkedIn, följ mig här på bloggen och på YouTube. Välkommen!


Metod: Från teori till praktik
Resultat: Nätbutiken
Håll dig informerad: Nyhetsbrev

BESÖK NÄTBUTIKEN OCH BLI INSPIRERAD!

Prenumerera

Nyhetsbrev