Peter Berg i internetstudion hos Eduhouse, Stockholm
Peter Berg i internetstudion hos Eduhouse, Stockholm (Bild: © Diana Doss)

Jag har tagit fram ett nytt kursmaterial för Accountor Eduhouse om senaste årets nyheter från Bokföringsnämnden (BFN). Jag genomför kursen den 23 februari 2021. Eduhouse håller dessutom kursen tillgänglig som inspelning i abonnemanget, från några dagar därefter.

Det har kommit ovanligt många nyheter från BFN. En hel del hänger ihop med pandemin, men mycket annat händer också. Här får du en överblick över årets händelser. Dessutom följer vi upp nuläget för var och en av K-reglerna. Hur påverkar nyheterna din löpande redovisning och dina bokslut? Det får du reda på här!

Innehåll

Jag genomför kursen i två avsnitt om ca 30 minuter vardera.

BFN och god redovisningssed
Nyheter
Årsbokslut (K1, K2/K3)
– Förenklat årsbokslut – K1
– Fullständigt årsbokslut – K2/K3
Årsredovisningar (K2, K3)
– Förenklad årsredovisning – K2
– Fullständig årsredovisning – K3
– Byte mellan K-regelverk för årsredovisning

Avsnitt 1

Kompletterande regelverk
– Gränsvärden
– Fusioner
– Bokföring
Internationella redovisningsregler (K4)
– Tillämpning av RFR
– IFRS-företag – K4
Frågor och svar
Externa tolkningar
– Srf och FAR
Källor

Avsnitt 2

Välkommen till kursen. Teckna abonnemang hos Eduhouse om du inte redan har det!


Utbildningar

Jag håller utbildningar och webbinarier om ämnena som jag täcker här i bloggen. Dels i egen regi och dels för uppdragsgivare som Wolters Kluwer Scandinavia, Eduhouse Sverige, IHM Business School och BG Institute.

I många fall är genomgångarna företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget eller organisationen, utifrån förutsättningar och behov i din organisation. Under 2020 har företagsanpassade genomgångar genomförts på distans, med hänsyn till coronarestriktionerna, men med bra resultat.


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos din organisation, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, kom med i mitt kontaktnät på LinkedIn, följ mig här på bloggen och på YouTube. Välkommen!


Metod: Från teori till praktik
Resultat: Nätbutiken
Håll dig informerad: Nyhetsbrev

BESÖK NÄTBUTIKEN OCH BLI INSPIRERAD!

Prenumerera

Nyhetsbrev