Bolagsverket i Sundsvall
Bolagsverket i Sundsvall (Bild: Wikimedia Commons, har beskurits)

Snart ska det gå att även lämna koncernredovisningar enligt K3 digitalt till Bolagsverket.

Årsredovisningar enligt K2 sedan 2018 och K3 sedan 2019

I mars 2018 öppnades möjligheten att lämna in årsredovisningar enligt K2 digitalt. Från februari 2019 utökades tjänsten till att gälla årsredovisningar enligt K3.

Antalet årsredovisningar som lämnas in digitalt ökar snabbt. 2018 lämnades knappt 6 000 årsredovisningar in digitalt, men 2019 var antalet redan uppe i drygt 39 000 st! Och 2020 har nästan lika många, 35 000 st, kommit in redan under årets fem första månader januari – maj.

Andelen årsredovisningar som lämnas digitalt är nu 16 % och andelen ökar alltså hela tiden.

Snart är det dags för koncernredovisningar enligt K3

Nu ligger ett förslag till taxonomi för digital inlämning av koncernredovisningar enligt K3 ute på remiss. Remisstiden går ut den 1 september 2020.

Alla typer av årsredovisningar ska in i systemet

Bolagsverket har regeringsuppdraget att utveckla tjänsten för digital inlämning. Arbetet bedrivs i samarbete med Bokföringsnämnden, Skatteverket, Statistiska Centralbyrån och Finansinspektionen.

Senast den 31 mars 2021 ska möjligheten finnas för alla företagsformer som enligt lag ska upprätta årsredovisning och sända in den till Bolagsverket.

På sikt vill regeringen att digital inlämning ska bli obligatorisk.

För noterade bolag är det redan obligatoriskt med digital inlämning av årsredovisningar, i ett gemensamt EU-format.


Utbildningar

Jag håller utbildningar och webbinarier om ämnena som jag täcker här i bloggen, dels i egen regi och dels för Wolters Kluwer Scandinavia, Eduhouse Sverige, IHM Business School, BG Institute och SIH Stockholms Internationella Handelsskola.

I flera fall är genomgångarna företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget eller organisationen, utifrån deras förutsättningar och behov.


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos ditt företag, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, följ mig på bloggen och på YouTube.


Besök Nätbutiken och bli inspirerad! | Visit the Web Shop and get inspired!

Metod: Från teori till praktik | Bringing Theory to Practice
Resultat: Nätbutiken | Web Shop
Håll dig informerad: Nyhetsbrev | Newsletter


Prenumerera | Subscribe

Nyhetsbrev | Newsletter