Srf konsulterna logo

Samtliga uttalanden i redovisningsfrågor, Srf U, har uppdaterats av Srf med avseende på om de gäller enbart K2 Årsredovisning i mindre företag eller även K2/K3 Årsbokslut. Srf publicerade uppdateringarna den 17 januari 2020.

 • For English summary see the end of this post

Nästan alla uttalanden gäller K2/K3 Årsbokslut i lika hög grad som K2 Årsredovisning. Det är inte förvånande, eftersom K2/K3 Årsbokslut baserades i hög grad på K2 Årsredovisning. Det stämmer också med mina analyser i tidigare artiklar här på bloggen, i takt med att jag har presenterat nya och uppdaterade uttalanden.

Grupp 1: Uttalanden som gäller bägge regelverken

Nio av tolv uttalanden är tillämpliga både för årsbokslut och årsredovisningar.

 • Srf U 11: Årligen återkommande utgifter – Frivillig återgång till korrekt periodisering
 • Srf U 9: Förskott enligt femtusenkronorsregeln
 • Srf U 8: Vad är att betrakta som kort- respektive långfristig del av ett lån
 • Srf U 7: En eller flera anläggningstillgångar
 • Srf U 6: Omprövning av avskrivningsplan
 • Srf U 5: Redovisning av utgifter för publicering av annons på Internet samt av utgifter för införande av samma annons vid flera tillfällen i en tryckt produkt
 • Srf U 4: Avskrivningar på maskiner, inventarier och immateriella
  anläggningstillgångar – femårsregeln
 • Srf U 3: Klassificering av checkräkningskredit och factoringkredit
 • Srf U 1: Tillämpning av femtusenkronorsregeln

Grupp 2: Uttalanden som bara gäller årsredovisning

Två uttalanden är tillämpliga bara för årsredovisningar.

 • Srf U 12: Kravet att kommentera en variation av nettoomsättningen med mer än 30 % då förkortad resultaträkning tillämpas
  • Min kommentar: Avser flerårsöversikten i förvaltningsberättelsen
  • Ett årsbokslut kan inte innehålla en förvaltningsberättelse
  • Därför faller uttalandet beträffande årsbokslut
 • Srf U 10: Uppskrivning av byggnad och mark
  • Min kommentar: Avser uppskrivningar och de kan bara göras av aktiebolag och ekonomiska föreningar
  • Alla dessa företag måste upprätta årsredovisningar
  • Därför faller uttalandet beträffande årsbokslut

Grupp 3: Uttalande som har upphävts

Ett uttalande upphävdes den 27 februari 2017.

 • Srf U 2: Direkta tillverkningskostnader i anskaffningsvärdet för en egentillverkad vara och pågående arbete för annans räkning enligt K2

När K2 Årsredovisning ersatte de tidigare K2 för aktiebolag respektive K2 för ekonomiska föreningar så innehöll den nya K2 Årsredovisning förtydliganden om direkta tillverkningskostnader. Uttalandet från Srf behövdes därför inte längre.

Rubrikerna sätter dig på spåret

Varje uttalande anger nu direkt i rubriken vilket eller vilka regelverk det är tillämpligt för. Gå in på srfkonsult.se så hittar du den gällande listan med alla uttalanden!


Summary in English

Srf have published updates of all it’s statements on accounting, whether each of them is applicable to only one or both of the two Swedish standards for smaller entities.


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos ditt företag, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, följ mig på bloggen och på YouTube.


Besök Nätbutiken och bli inspirerad! | Visit the Web Shop and get inspired!

Metod: Från teori till praktik | Bringing Theory to Practice
Resultat: Nätbutiken | Web Shop
Håll dig informerad: Nyhetsbrev | Newsletter


Prenumerera | Subscribe

Nyhetsbrev | Newsletter