Skattenyheter för SEB Södertälje
Skattenyheter för SEB Södertälje (Bild: Wikipedia)

Den 13 februari 2020 berättade jag om skattenyheter 2019 och 2020 för personalen på SEB Södertälje, på uppdrag av RedovisningsHuset i Södertälje. Med mig var också RedovisningsHusets skattejurist Åsa Ljungnér. Det var ett trevligt återseende, nästan alla hade deltagit tidigare i personalinformation med oss.

 • For English summary see the end of this post

Innehåll

Genomgången var mycket trevlig, med aktiva och intresserade deltagare. Vi gick igenom följande.

 • Privat
  • Nyheter som trädde i kraft 2019
  • Beslutade nyheter som börjar gälla 2020-2026
  • Gränser för förmåner 2019-2020
  • – SGI Sjukpenninggrundande inkomst
  • – PGI Pensionsgrundande inkomst
  • Gränser för statlig skatt i förhållande till PGI 2019-2020
 • Företag
  • Nyheter som trädde i kraft 2019
  • – Bland annat Nya skatteregler för företag
  • Beslutade nyheter som börjar gälla 2020
  • Nyheter på gång 2020
  • – Bland annat Rapporteringsskyldighet för skatterådgivare
 • Kommande nyheter – Remisser, utredningar

En sådan här genomgång är ett utmärkt sätt att få översikt över allt som händer, dra slutsatser om vad nyheterna innebär och hur vi kan dra nytta av dem. Är du intresserad av en genomgång hos din organisation? Ta Kontakt med mig.


Summary in English

February 13, 2020 I gave a lecture on tax news 2019 and 2020 for the staff at the business bank SEB in Södertälje, on behalf of  RedovisningsHuset i Södertälje. With me was the the tax lawyer Åsa Ljungnér from RedovisningsHuset. If you’re interested in something similar for your organisation, just get in touch with me (Contact).


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos ditt företag, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, följ mig på bloggen och på YouTube.


Besök Nätbutiken och bli inspirerad! | Visit the Web Shop and get inspired!

Metod: Från teori till praktik | Bringing Theory to Practice
Resultat: Nätbutiken | Web Shop
Håll dig informerad: Nyhetsbrev | Newsletter


Prenumerera | Subscribe

Nyhetsbrev | Newsletter