IFRS 16 Leasingavtal Bild: Pixabay)
IFRS 16 Leasingavtal Bild: Pixabay)

Nu är det dags att tillämpa IFRS 16 Leasingavtal fullt ut, i boksluten för 2019. Många har dock genomfört ett stort förarbete sedan mer än ett år tillbaka, för att ha färdiga jämförelsetal för 2018.

 • For English summary see the end of this post

För leasegivare är sambanden uppenbara med IFRS Intäkter som började tillämpas året innan, i bokslutet för 2018.

Alla leasingavtal blir finansiella

IFRS 16 innebär en stor förändring, framför allt för leasetagaren. För dem upphör nämligen den gamla indelningen i operationella och finansiella leasingavtal. Alla leasingavtal ska nu redovisas som om de är finansiella.

Skillnaden är påtaglig för till exempel rörelselokaler. Hyra av lokal brukar vara ett klassiskt exempel på operationell leasing. Normalt sett finns det inget åtagande att överta ägandet av lokalerna och inget ansvar för något restvärde. Ändå ska de nu redovisas som om avtalet vore ett avbetalningsköp, i likhet med alla andra leasade tillgångar i företaget. Det medför avsevärda värderingsproblem.

Hantering i balansräkningen och resultaträkningen

I balansräkningen tas leasetagaren upp leasingobjektet som tillgång, med avskrivningar. Summan av de kommande betalningarna redovisas som skuld, med amorteringar. I resultaträkningen redovisas inga leasingkostnader, utan bara räntedelen av betalningarna. Detta gäller dock bara i koncernredovisningen.

I juridisk person är det tillåtet att underlåta redovisningen i balansräkningen och att redovisa betalningarna som leasingavgifter i resultaträkningen (RFR 2 IFRS 16 punkt 1). Undantaget är nödvändigt för att bevara sambandet redovisning-beskattning vid räkenskapsenliga avskrivningar. Å andra sidan räntedelen av redovisade leasingkostnader återföras vid beskattningen, enligt Nya skatteregler för företag som trädde i kraft 2019. Återföringen görs i den nya deklarationsbilagan N9.

Ny kurs om IFRS 16

Jag har tagit fram en kurs på engelska för Accountor Training Sverige, IFRS 16 Leases – New Standard 2019. Webbinariet direktsändes i Finland, Norge och Sverige den 7 november 2019, men finns också tillgänglig som inspelning för dig som är abonnent hos Accountor Training. Välkommen att titta på webbinariet och ladda ner dokumentationen!


Summary in English

Now it’s time to apply IFRS 16 Leases for the first time, in the financial reports for 2019. I’ve prepared a webinar in English on the topic for Accountor Training Sweden, IFRS 16 Leases – New Standard 2019. The webinar was broadcasted jointly in Finland, Norway and Sweden on November 7, 2019 and is available as recording for you who are subscriber at Accountor Training. Welcom to watch the webinar and download the documentation!

 • IASB – EFRAG – EU
  • IFRS 16 Leases – Milestones
  • IFRS 16 Leases – Structure
  • Superseded Standard and Interpretations
 • The content of IFRS 16
 • Limited interest deductions
 • Sources

Utbildningar

Jag håller utbildningar och webbinarier inom områdena jag täcker här i bloggen, dels i egen regi och dels för Wolters Kluwer Scandinavia och Accountor Training Sverige, samt från 2020 även för IHM Business School och BG Institute.

I flera fall har genomgångarna varit företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget eller organisationen, utifrån deras förutsättningar och behov. Något även för din organisation? Hör av dig till mig så kan vi ta fram en passande utbildning just för er!


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos ditt företag, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, följ mig på bloggen och på YouTube.


Besök Nätbutiken och bli inspirerad! | Visit the Web Shop and get inspired!

Metod: Från teori till praktik | Bringing Theory to Practice
Resultat: Nätbutiken | Web Shop
Håll dig informerad: Nyhetsbrev | Newsletter


Prenumerera | Subscribe

Nyhetsbrev | Newsletter