BFN - Frågor och svar om uppskrivning i K2 Årsredovisning
BFN – Frågor och svar (Bild: Pixabay)

Frågan

Får uppskrivning enligt K2 Årsredovisning göras av en fastighet som saknar taxeringsvärde? Bokföringsnämnden (BFN) har uttalat sig om saken den 19 december 2019 under Frågor och svar, avdelningen “Balansräkning”.

  • For English summary see the end of this post

Svaret

BFN svarar “Ja”.

Aktiebolag och ekonomiska föreningar får göra uppskrivning av byggnad och mark, men högst upp till taxeringsvärdet (10.40 och 10.42 K2 Årsredovisning).

Om taxeringsvärde saknas får uppskrivning i stället göras upp till högst uppskattningsvärdet enligt lagen om särskilt uppskattningsvärde på fastighet.

Särskilt uppskattningsvärde på fastighet

Lagen om särskilt uppskattningsvärde på fastighet (1971:171) är troligen ganska okänd. Lagen är förhållandevis gammal men har uppdaterats i omgångar, senast 2007.

Lagen är kortfattad, den omfattar bara sju paragrafer.

Ägaren till en fastighet får begära särskilt uppskattningsvärde för fastighet i ansökan till Skatteverket, i någon av tre situationer.

  1. När ny-, till- eller ombyggnad har gjorts efter det senast fastställda taxeringsvärdet
  2. Om fastighet har ändrats eller nybildats och särskilt taxeringsvärde saknas
  3. För fastighet som är undantagen från fastighetsskatt och fastighetsavgift

Det särskilda uppskattningsvärdet gäller tills ett nytt uppskattningsvärde eller taxeringsvärde har fastställts för fastigheten.

Skatteverket tar ut en avgift för beslutet om särskilt uppskattningsvärde med 500 kr eller 1 000 kr, beroende på om fastighetens uppskattade värde understiger 200 000 kr eller blir högre.

Svaret gäller bara K2 Årsredovisning

Eftersom uppskrivning bara kan göras av aktiebolag och ekonomiska föreningar så begränsas tillämpningen till K2 Årsredovisning eller K3 Årsredovisning och koncernredovisning.

Men, frågan om taxeringsvärde gäller det särskilda takvärdet för uppskrivning som bara finns i K2 Årsredovisning. I K3 har vi ingen sådan begränsning. Därmed gäller svaret från BFN enbart K2 Årsredovisning, inga andra K-regler.


Utbildningar om vägledningarna från BFN

Jag håller utbildningar och webbinarier om K-regelverken och andra vägledningar från BFN, dels i egen regi och dels för Wolters Kluwer Scandinavia, Accountor Training Sverige och från 2020 även för IHM Business School.

I flera fall har genomgångarna varit företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget eller organisationen, utifrån deras förutsättningar och behov. Något även för din organisation? Hör av dig till mig så kan vi ta fram en passande utbildning just för er!


Summary in English

The Swedish Accounting Standards Board (BFN) recently published a Q&A on revaluation of real estates, while applying K2 standard on financial reports for smaller entities (“K2 Årsredovisning för mindre företag”). When the real estate has no assessed value BFN says that a preliminary value, estimated by The Swedish Tax Agency, can be used.


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos ditt företag, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, följ mig på bloggen och på YouTube.


Besök Nätbutiken och bli inspirerad! | Visit the Web Shop and get inspired!

Metod: Från teori till praktik | Bringing Theory to Practice
Resultat: Nätbutiken | Web Shop
Håll dig informerad: Nyhetsbrev | Newsletter


Prenumerera | Subscribe

Nyhetsbrev | Newsletter