New edition of the newsletter is out today  |  Nytt utskick av nyhetsbrevet idag.
Content  |  Innehåll

  • CH International – Keynote  |  Inledningstal om digitalisering och automatisering
  • Correction of Annual Accounts  |  Rättelse av bokslut
  • YouTube – Economy News October  |  Ekonominyheter oktober
  • YouTube – Two Hot Lectures  |  Två högaktuella utbildningar
  • YouTube – My Handbooks  |  Mina handböcker
  • Growing Blog  |  Bloggen växer
  • Consultant’s Diary  |  Konsultens dagbok

Subscribe to the Newsletter  |  Prenumerera på nyhetsbrevet

EN: If you’re not a subscriber and got it already you’ll find the newsletter in the Archive. Here you can also sign up for your own edition.

SW: Om du inte prenumererar och redan har fått utskicket så hitter du nyhetsbrevet i Arkivet. Där kan du också prenumerera på din egen utgåva.

News for your organization  |  Nyheter för ditt företag

EN: Do you want a newsletter for your organisation, in combination with economy news on your web site? Contact me about my Newsletter services!

SW: Vill du också ha ett nyhetsbrev för din organisation, kombinerat med ekonominyheter på din hemsida? Anlita mig för ert eget Nyhetsbrev!


Get inspired in Web Shop  |  Inspireras i Nätbutiken

Consultant’s Diary Today  |  Konsultens dagbok Idag

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and get notifications of new posts.