Newsletter Nyhetsbrev Corporate Economy News Företagsekonomi Peter Berg

The last newsletter for 2017 is out and the first year is completed for my new channel. It’s fully packed:

Local Promotion in Workshop with Gecko Do It  |  Sale of Impaired Assets  |  Work in Progress  |  Presentation at Rotary  |  Chronicle for Wolters Kluwer  |  BankID CEO at Rotary  |  PwC on Limited Interest Deductions  |  Rotary Member  |  BFN Briefing  |  Telia CEO at Rotary

If you’re not a subscriber and got it already, you’ll find the newsletter Here where you also can sign up for your edition.
 

In Swedish

Sista nyhetsbrevet för 2017 är utskickat och första året har genomförts med min nya kanal. Nyhetsbrevet är fullspäckat:

Lokal marknadsföring med Gecko Do It  |  Avyttring av nedskrivna tillgångar  |  Pågående arbeten  |  Presentation hos Rotary  |  Krönika för  Wolters Kluwer  |  BankID:s VD hos Rotary  |  PwC om begränsade ränteavdrag  |  Medlem i Rotary  |  Möte med BFN  |  Telias VD hos Rotary

Om du inte prenumererar och redan har fått utskicket så hittar du nyhetsbrevet Här, där du också kan prenumerera på din egen utgåva.


Besök Nätbutiken och bli inspirerad!
Visit the Web Shop and get inspired!

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.