Webbshopp Web Shop Consultant's Journey Peter Berg

Today the web shop for professional economists is launched (text in Swedish follows further below)!

This is the place to:

  • Order books
  • Subscribe to journals
  • Book lectures and webinars

This is also where you order:

  • Company web site updates
  • Newsletters for your company

The web shop is divided into six sections for your overview. Welcome – Visit the Web shop and get inspired!
In Swedish

Idag lanseras nätbutiken för professionella ekonomer!

Här är din plats för att:

  • Beställa böcker
  • Prenumerera på tidskrifter
  • Boka föreläsningar och webbinarier

Det är också här du beställer:

  • Nyhetsuppdateringar för företagets hemsida
  • Nyhetsbrev för ditt företag

Nätbutiken är indelad i sex avdelningar för att hjälpa dig får överblick. Välkommen – Besök Nätbutiken och bli inspirerad!

Resultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem

© Peter Berg (peter@hpberg.se)

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.