Xenter YH-utbildning högskoleutbildning ledningsgrupp Higher Vocational Education Executive Committee

There are new higher vocational educations for economists on the way in south Stockholm (text in Swedish follows further below).

Last Tuesday August 22, 2017 I attended a meeting with The Executive Committee of Higher Vocational Education for Economists at Xenter, Botkyrka municipality south of Stockholm.

Apart from deciding on the examinations of students, who had recently finalized their studies, we discussed the important finalizing of applications for government grants for the upcoming educations. We have good concepts, a lot of experience from completed educations and a history of really high rates of employment for our students after their examinations. This left us feeling that we have really strong alternatives for future educations!
In Swedish

Vi har nya YH-utbildningar för ekonomer på väg i södra Stockholm.

I tisdags den 22 augusti deltog jag i ett möte med ledningsgruppen för YH-utbildningar av ekonomer vid Xenter i Botkyrka utanför Stockholm.

Förutom att examinera studenter, som just har avslutat sina studier, diskuterade vi det viktiga färdigställandet av ansökningar till YH-myndigheten för nya utbildningar och omgångar. Vi har bra utbildningskoncept, mycket erfarenhet från genomförda utbildningar och en historik med höga andelar utexaminerade studenter som har arbete där de kan tillämpa vad de lärde sig under studierna. Dessa resultat ger oss känslan av att vi har riktigt starka alternativ för framtida utbildningar!


Lectures / Föreläsningar

Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

  1. Choose lecture / Välj föreläsning (Publications & Lectures)
  2. Book / Boka (Contact)
  3. And-or buy the books! / Och-eller köp böckerna! (Publications & Lectures)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?
You’re welcome to comment my blog below
and please feel free to sign up as a followerResultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem© Peter Berg (peter@hpberg.se)

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Publications and Lectures
Stay informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.