Video studio webinars webbinarier accountor training

Example video recording studio

Today I recorded 13 video introductions at Accountor Training’s studio in Stockholm. Their professional and friendly staff took really good care of me, so I look forward to future visits!

In these videos I describe the content of each of the 13 webinars I’ve prepared for Accountor Training (the topics are listed in my Newsletter 6)

The webinars will be held live on September 15, 18 and 19 and on October 12, 2017. They will also be recorded and edited for future views.

The intro videos will be posted on Accountor Training’s web page within a few days from today.
In Swedish

I dag har jag spelat in 13 videopresentationer i Accountor Trainings studio i Stockholm. Deras professionella och vänliga personal tog verkligen bra hand om mig, så jag ser fram emot kommande besök!

I dessa videos beskriver jag innehållet i vart och ett av de 13 webbinarier jag har förberett för Accountor Training (ämnena är listade i mitt Nyhetsbrev 6).

Webbinarierna kommer att sändas live den 15, 18 och 19 september samt 12 oktober 2017. De kommer också att spelas in och redigeras för kommande visningar.

Presentationsfilmerna kommer att läggas upp inom några dagar från i dag på Accountor Trainings hemsida.


Lectures / Föreläsningar

Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

  1. Choose lecture / Välj föreläsning (Publications & Lectures)
  2. Book / Boka (Contact)
  3. Buy the books! / Köp böckerna! (Publications & Lectures)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?
You’re welcome to comment my blog below
and please feel free to sign up as a followerResultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem© Peter Berg (peter@hpberg.se)

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Publications and Lectures
Stay informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.