GDPR General Data Protection Regulation Dataskyddsförordningen Personuppgiftslagen PuL

“General Data Protection Regulation GDPR” is the topic of today’s delivery to Accountor Training, for use in my new webinar number 13 of 13 for them (text in Swedish follows further below).
Content

In this webinar I describe the new EU-regulation which will be in force as law in all the EU member states from May 25, 2018.

The regulation is extensive and there is a lot to consider for companies and organisations, so the remaining time until May 25, 2018 will really be needed. As the regulation affects all IT-systems and routines used for processing personal data it’s time to start now!

A presentation video will be recorded with me on August 21, 2017 and published on the web page of Accountor Training.

How to Register

The webinar is in Swedish and it will be held on:

 • October 12, 2017

The webinar is broadcasted live to registered participants. It will also be recorded and edited for future viewing.
In Swedish

”Dataskyddsförordningen GDPR” är ämnet för dagens leverans till Accountor Training, för användning i mitt nya webbinarium nummer 13 av 13 för dem!

Innehåll

I detta webbinarium beskriver jag den nya EU-förordningen som träder i kraft den 25 maj 2018 som lag i alla medlemsländer. Samtidigt upphör personuppgiftslagen (PuL) i Sverige att gälla.

Regelverket är omfattande. EU beskriver det som att GDPR är den viktigaste förändringen av skyddet för privata data på 20 år. Fokus ligger på att ta fram de viktigaste frågeställningarna och peka på hur var och en behöver gå vidare själv. Tiden kommer att behövas fram till den 25 maj nästa år, det är mycket som ska ses över i varje företag och organisation!

 • General Data Protection Regulation – GDPR
  • Dataskyddsförordningen på svenska
 • Fler direktiv och förordningar som är att vänta
 • Tillsyn, inom EU och i Sverige
 • Förordningens innehåll
 • Regler som fortsätter att gälla och viktiga nyheter
 • Personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde?
 • Rättsliga grunder för behandling av personuppgifter
 • Förberedelser för personuppgiftsansvariga
 • Förberedelser för personuppgiftsbiträden
 • Information till de registrerade
 • Rättigheter för de registrerade
 • Personuppgiftsincidenter
 • Konsekvensbedömning
 • Register över behandlingar
 • Dataskyddsombud i vissa företag och organisationer
 • Sanktionsavgifter
 • Källor

En presentationsvideo kommer att spelas in med mig den 21 augusti 2017, för publicering på Accountor Trainings hemsida.

Hur du anmäler dig

Webbinariet hålls på svenska:

 • Den 12 oktober 2017

Webbinariet sänds live till anmälda deltagare. Det kommer också att spelas in och redigeras för framtida visningar.

 • Du anmäler dig på Accountor Training’s hemsida, preliminärt från den 15 augusti 2017

Kursen ger dig nödvändiga kunskaper om regelverket, hur du förbereder dig och var du hittar informationen, både i förordningen och hos tillsynsmyndigheten. Jag ser fram emot att möta dig som deltagare på webbinariet! 🙂


Lectures / Föreläsningar

Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

 1. Choose lecture / Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Book / Boka (Contact)
 3. Buy the books! / Köp böckerna! (Publications & Lectures)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?
You’re welcome to comment my blog below
and please feel free to sign up as a followerResultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem© Peter Berg (peter@hpberg.se)

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Publications and Lectures
Stay informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.