lag mot penningtvätt och finansiering av terrorism föreläsning penningtvättslagen lag om registrering av verklig huvudman Anti-Money Laundering Act

“Anti-Money Laundering Act” is the topic of today’s delivery to Accountor Training, for use in my new webinar number 12 of 13 for them (text in Swedish follows further below).
Content

In this webinar I describe two new Swedish laws that are in force since August 1, 2017.

 • The Money Laundering and Terrorist Financing (Prevention) Act
 • Registration of Actual Control Persons Act

I highlight the most important parts of these laws and provide a checklist over what to think about when applying the regulations. It’s a lot to considerate so I believe the checklist will be appreciated!

A presentation video will be recorded with me on August 21, 2017 and published on the web page of Accountor Training.

How to Register

The webinar is in Swedish and it will be held on:

 • September 19, 2017

The webinar is broadcasted live to registered participants. It will also be recorded and edited for future viewing.
In Swedish

”Lagen mot penningtvätt” är ämnet för dagens leverans till Accountor Training, för användning i mitt nya webbinarium nummer 12 av 13 för dem!

Innehåll

I detta webbinarium beskriver jag nya lagar som trädde i kraft den 1 augusti 2017, penningtvättslagen och lagen om registrering av verkliga huvudmän.

Jag lyfter fram de viktigaste punkterna i lagarna och avslutar med en praktisk checklista för att följa reglerna. Det är mycket att tänka på så jag tror checklistan kommer att bli uppskattad!

 • Lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (2017:630)
 • Lag om registrering av verkliga huvudmän (2017:631)
 • Verksamheter som omfattas av reglerna
 • Riskbedömning och riskbaserade rutiner
 • Kundkännedom
 • Övervakning och rapportering
 • Tillsyn och sanktioner
 • Checklista
 • Källor

En presentationsvideo kommer att spelas in med mig den 21 augusti 2017, för publicering på Accountor Trainings hemsida.

Hur du anmäler dig

Webbinariet hålls på svenska:

 • Den 19 september 2017

Webbinariet sänds live till anmälda deltagare. Det kommer också att spelas in och redigeras för framtida visningar.

 • Du anmäler dig på Accountor Training’s hemsida, preliminärt från den 15 augusti 2017

Kursen ger dig nödvändiga kunskaper om regelverken och var du hittar informationen, både i lagarna och hos tillsynsmyndigheterna. Jag ser fram emot att möta dig som deltagare på webbinariet! 🙂


Lectures / Föreläsningar

Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

 1. Choose lecture / Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Book / Boka (Contact)
 3. Buy the books! / Köp böckerna! (Publications & Lectures)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?
You’re welcome to comment my blog below
and please feel free to sign up as a follower

Resultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem© Peter Berg (peter@hpberg.se)

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Publications and Lectures
Stay informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.