winding up company avveckla bolag aktiebolag likvidation liquidation packaging

“Winding Up Companies” is the topic of the next documentation for Accountor Training, delivered today for use in my new webinar number 11 of 13 for them (text in Swedish follows further below).
Content

In this webinar I describe the various methods of winding up a limited company, whether it’s for cashing in or stopping a problem.

I show methods of tax planning when there are money to cash in, with comparison between today’s tax regulations and the Swedish governments proposed new future regulations.

A presentation video will be recorded with me on August 21, 2017 and published on the web page of Accountor Training.

How to Register

The webinar is in Swedish and it will be held on:

 • September 19, 2017

The webinar is broadcasted live to registered participants. It will also be recorded and edited for future viewing.
In Swedish

“Avveckling av aktiebolag” är ämnet för nästa dokumentation till Accountor Training, levererad idag för användning i mitt nya webbinarium nummer 11 av 13 för dem!

Innehåll

I detta webbinarium beskriver jag olika metoder för att avveckla aktiebolag, vare sig det är för att ta hem vinster eller för att stoppa problem.

Jag visas hur skatteplaneringen kan göras när det finns vinster att realisera, med jämförelser mellan dagens skatteregler och regeringens förslag till nya 3:12-regler.

 • Beskattning av utdelning och vinst i fåab
 • Regeringens förslag till nya 3:12-regler
 • Inkråmsöverlåtelse
 • Paketering
 • Karantän
 • Snabbavveckling
 • Likvidation
 • Upplösning utan likvidation
 • Konkurs
 • Källor

En presentationsvideo kommer att spelas in med mig den 21 augusti 2017, för publicering på Accountor Trainings hemsida.

Hur du anmäler dig

Webbinariet hålls på svenska:

 • Den 19 september 2017

Webbinariet sänds live till anmälda deltagare. Det kommer också att spelas in och redigeras för framtida visningar.

 • Du anmäler dig på Accountor Training’s hemsida, preliminärt från den 15 augusti 2017

Kursen ger dig kunskaper om olika alternativ för avveckling och för skatteplanering, både enligt nuvarande och kommande regler. Jag ser fram emot att möta dig som deltagare på webbinariet! 🙂


Lectures / Föreläsningar

Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

 1. Choose lecture / Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Book / Boka (Contact)
 3. Buy the books! / Köp böckerna! (Publications & Lectures)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?
You’re welcome to comment my blog below
and please feel free to sign up as a follower

Resultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Publications and Lectures
Stay informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.