avtal aktieägaravtal konsortialavtal kompanjonavtal agreement shareholder agreement

I delivered the documentation for “Shareholder Agreement” today to Accountor Training, for use in my new webinar number 10 of 13 for them (text in Swedish follows further below).
Content

Over 40 years of experience, of what goes fine and not so fine between business partners, is compiled in this webinar about shareholder agreements.

The core assumption is that when business to be-partners agree in advance about how to cooperate and not, and how to solve different situations that might arise on the way, they can avoid many disputes to the benefit of both profit and health.

In the webinar I show which documents to prepare and what the content should be. It’s a must for every advisor to companies with more than one share holder!

A presentation video will be recorded with me on August 21, 2017 and published on the web page of Accountor Training.

How to Register

The webinar is in Swedish and it will be held on:

 • September 19, 2017

The webinar is broadcasted live to registered participants. It will also be recorded and edited for future viewing.
In Swedish

Jag levererade dokumentationen för “Aktieägaravtal” idag till Accountor Training, för användning i mitt nya webbinarium nummer 10 av 13 för dem!

Innehåll

Över 40 års erfarenhet av vad som kan gå bra, och mindre bra, mellan kompanjoner är grunden för detta webbinarium om aktieägaravtal.

Grunden är att om blivande kompanjoner kommer överens i förväg om hur de ska samarbeta och inte, och hur de ska lösa olika situationer som kan uppstå på vägen, så kan många tvister undvikas till fördel för både lönsamhet och hälsa.

I detta webbinarium visar jag vilka olika dokument som behöver upprättas och vad innehållet bör vara. Ett måste för varje rådgivare till företag med fler än en ägare!

 • Vad är ett aktieägaravtal?
 • När behövs aktieägaravtal?
 • Anpassning till det enskilda fallet
 • Inte bara ett avtal…
  • … utan flera anslutande dokument
 • Checklista för aktieägaravtal
 • Checklista för bolagsordning
 • Checklistor för aktiebok och aktiebrev
 • Källor

En presentationsvideo kommer att spelas in med mig den 21 augusti 2017, för publicering på Accountor Trainings hemsida.

Hur du anmäler dig

Webbinariet hålls på svenska:

 • Den 19 september 2017

Webbinariet sänds live till anmälda deltagare. Det kommer också att spelas in och redigeras för framtida visningar.

 • Du anmäler dig på Accountor Training’s hemsida, preliminärt från den 15 augusti 2017

Kursen ger dig kunskaperna för att upprätta avtal som fungerar i praktiken, inte bara följa en mall med de stora risker det innebär. Jag ser fram emot att möta dig som deltagare på webbinariet! 🙂


Lectures / Föreläsningar

Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

 1. Choose lecture / Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Book / Boka (Contact)
 3. Buy the books! / Köp böckerna! (Publications & Lectures)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?
You’re welcome to comment my blog below
and please feel free to sign up as a follower

Resultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Publications and Lectures
Stay informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.