sole proprietor trading partnership entrepreneurs analyzing enskilda näringsidkare handelsbolag kommanditbolag analys

“Analyzing Sole Proprietors” documentation is delivered today to Accountor Training, for use in my new webinar number 9 of 13 for them (text in Swedish follows further below).
Content

This webinar targets the advisors of entrepreneurs who don’t run limited companies, instead they have a sole proprietorship or are partners in a trading company. Those entrepreneurs have in common that their businesses are not independently taxed but owner-taxed.

One consequence of owner-taxation is that the accounting and annual reports lack costs of salaries etc. for the owners, another consequence is that the owners lack a privat income concept.  This makes it hard for let’s say a bank to estimate and judge the owners income, when treating a loan application for housing or other purposes.

In the webinar I show methods of analyzing those entrepreneurs and recalculate the performance of a business to a figure similar to an income, enabling their advisors to support them in bank negotiations and more. I also show the pros and cons of taxing the full result or using untaxed reserves, according to tax, social benefits and creditworthiness.

A presentation video will be recorded with me on August 21, 2017 and published on the web page of Accountor Training.

How to Register

The webinar is in Swedish and it will be held on:

 • September 19, 2017

The webinar is broadcasted live to registered participants. It will also be recorded and edited for future viewing.In Swedish

Dokumentationen för “Analysera näringsidkare” levererades idag till Accountor Training, för användning i mitt nya webbinarium nummer 9 av 13 för dem!

Innehåll

Enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag har säkert frågat dig “Vilken lön ska jag säga att jag har till banken/Försäkringskassan/i ansökan om kreditkort?” Du har nog valt mellan att säga att “Du har ingen lön, du skattar för vinsten” eller “Jag kollar och återkommer”. För det finns inget snabbt svar för dessa verksamhetsformer.

Första föreläsningen i det här ämnet tillkom 2013, på begäran av SEB i Stockholm, och den blev mycket uppskattad! De behövde hjälp med hur en kreditbedömning kan göras för näringsidkare som söker lån, t.ex. för köp av bostäder. Men deras frågeställning delas av många, jag kan påstå alla som ska bedöma en näringsidkare.

Under webbinariet visar jag skillnader mellan självständigt beskattade och ägarbeskattade företag.Jag visar också hur du kan räkna om bokförd vinst till något som liknar bruttolön, med exempel från räkenskapsschema och deklarationsblanketter. Vi går även igenom andra frågor som är viktiga i analysen av resultat och inkomst, vare sig de har med en kreditprövning att göra eller inte.

 • Näringsidkare är inte anställda – Vad innebär det?
 • Självständig beskattning kontra ägarbeskattning
 • Kreditbedömning
 • Näringsidkarens inkomst
 • Vinst blir inkomst efter justeringar
 • Räntefördelning / Periodiseringsfonder / Expansionsfond, hur de fungerar och i vilken ordning de bör prioriteras
 • Vilka bedömningsunderlag behövs i enskild näringsverksamhet och för delägare i handelsbolag/kommanditbolag?
 • Exempel med räkenskapsschema och deklarationsblanketter
  • Analys av beloppen
  • Omräkning bokfört resultat till bruttolön för näringsidkaren
  • Jämförande exempel med och utan avsättningar
 • Vikten av JAU (justerad anskaffningsutgift)
 • Inget samband resultat/inkomst
 • Källor

En presentationsvideo kommer att spelas in med mig den 21 augusti 2017, för publicering på Accountor Trainings hemsida.

Hur du anmäler dig

Webbinariet hålls på svenska:

 • Den 19 september 2017

Webbinariet sänds live till anmälda deltagare. Det kommer också att spelas in och redigeras för framtida visningar.

 • Du anmäler dig på Accountor Training’s hemsida, preliminärt från den 15 augusti 2017.

Behärska analysen och förklara lättbegripligt för företagaren och banken – jag ser fram emot att möta dig som deltagare på webbinariet! 🙂


Lectures / Föreläsningar

Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

 1. Choose lecture / Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Book / Boka (Contact)
 3. Buy the books! / Köp böckerna! (Publications & Lectures)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?
You’re welcome to comment my blog below
and please feel free to sign up as a follower

Resultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Publications and Lectures
Stay informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.