work in progress construction services pågående arbeten entreprenad tjänster

“Work in Progress” documentation is delivered today to Accountor Training, it will be used in the new webinar number 8 of 13 for them (text in Swedish follows further below).

The webinar is much awaited since so many enterprises need to handle work in progress, but so few advisers feel comfortable about how to do.
Content

In this webinar I show which methods that are applicable according to different standards, and how to do hands on. The targets are enterprises of all sizes providing services and construction, and their advisers.

A presentation video will be recorded with me on August 21, 2017 and published on the web page of Accountor Training.

How to Register

The webinar is in Swedish and it will be held on:

 • September 18, 2017

The webinar is broadcasted live to registered participants. It will also be recorded and edited for future viewing.
In Swedish

Dokumentationen för “Pågående arbeten” levererades idag till Accountor Training. Den ska användas i det nya webbinariet nummer 8 av 13 för dem!

Webbinariet är mycket efterlängtat eftersom så många företag behöver hantera pågående arbeten, men så få av oss rådgivare känner sig säkra på området.

Innehåll

Under webbinariet visar jag vilka metoder som kan användas enligt K1, K2, K3 och RFR, med praktiska exempel på beräkningar och konteringar fram till årsredovisning och inkomstbeskattning. Målgruppen är tjänsteföretag och entreprenadföretag med deras rådgivare.

 • Tjänsteuppdrag och entreprenaduppdrag
 • Löpande räkning och fast pris
 • Metoder
  • Successiv vinstavräkning
  • Färdigställandemetoden
  • Fakturametoden
  • Byte av metod
 • Tre metoder – Fyra kombinationer
 • Tillåtna alternativ i redovisningen
  • Behandling av nettofordran, nettoskuld och förlust
  • Årsredovisningen
  • Skäligt pålägg för indirekta kostnader
  • Löpande omprövning av kalkyler
 • Sambandet redovisning – beskattning
 • Källor

En presentationsvideo kommer att spelas in med mig den 21 augusti 2017, för publicering på Accountor Training’s hemsida.

Hur du anmäler dig

Webbinariet hålls på svenska:

 • Den 18 september 2017

Webbinariet sänds live till anmälda deltagare. Det kommer också att spelas in och redigeras för framtida visningar.

 • Du anmäler dig på Accountor Training’s hemsida, preliminärt från den 15 augusti 2017.

Ta chansen att lära dig behärska pågående arbeten i redovisning och beskattning. Jag ser fram emot att möta dig som deltagare på webbinariet! 🙂


Lectures / Föreläsningar

Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

 1. Choose lecture / Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Book / Boka (Contact)
 3. Buy the books! / Köp böckerna! (Publications & Lectures)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?
You’re welcome to comment my blog below
and please feel free to sign up as a follower

Resultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Publications and Lectures
Stay informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.