performance planning income planning resultatplanering inkomstplanering

New webinar number 6 of 13! Today I delivered the documentation to Accountor Training for “Income Planning for Private Business”   (text in Swedish follows further below).
Content

In this webinar I describe a method to predict the income tax return and optimize the cost of tax to the social benefits and more. Targets are entrepreneurs with sole proprietorship or partnerships. What they have in common is that the enterprises are not income taxed, but the entrepreneurs privately.

A presentation video will be recorded with me on August 21, 2017 and published on the web page of Accountor Training.

How to Register

The webinar is in Swedish and it will be held on:

 • September 18, 2017

The webinar is broadcasted live to registered participants. It will also be recorded and edited for future viewing.
In Swedish

Nytt webbinarium nummer 6 av 13! I dag har jag levererat dokumentationen till Accountor Training för  webbinariet “Inkomstplanering för näringsidkare”.

Innehåll

Under webbinariet beskriver jag en metod för att förutse och åtgärda den kommande inkomstdeklarationen före kalenderårsskiftet, med optimering av skattekostnaden mot sociala förmåner och mer. Målgruppen är enskilda näringsidkare och handelsbolag med fysisk person som delägare. Vad de har gemensamt är att företaget inkomstbeskattas inte, utan företagaren privat.

 • Arbetsgång
 • Inkomst av näringsverksamhet
  • Ackumulerad inkomst – Särskild skatteberäkning
  • Personliga målsättningar – Inkomstskatt
  • Personliga målsättningar – Social trygghet
  • Aktiv och passiv näringsverksamhet
  • Kapitalbeskattade poster i näringsverksamheten
  • Inkomstfördelning
  • Reserveringar – Samverkan och återverkningar
  • Resultatbedömning
 • Inkomst av kapital
  • Kvittningar och kvoteringar
  • Oförmånliga effekter – Förslag till åtgärder
 • Skattereduktioner
 • Pensionsplanering
 • Försäkringar, familjerätt, kompanjonavtal
 • Källor

En presentationsvideo kommer att spelas in med mig den 21 augusti 2017, för publicering på Accountor Training’s hemsida.

Hur du anmäler dig

Webbinariet hålls på svenska:

 • Den 18 september 2017

Webbinariet sänds live till anmälda deltagare. Det kommer också att spelas in och redigeras för framtida visningar.

 • Du anmäler dig på Accountor Training’s hemsida, preliminärt från den 15 augusti 2017.

Ta chansen att lära dig behärska inkomstplanering för näringsidkare och hur du styr utvecklingen i stället för att råka ut för den. Jag ser fram emot att möta dig som deltagare på webbinariet! 🙂


Lectures / Föreläsningar

Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

 1. Choose lecture / Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Book / Boka (Contact)
 3. Buy the books! / Köp böckerna! (Publications & Lectures)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?
You’re welcome to comment my blog below
and please feel free to sign up as a follower

Resultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Publications and Lectures
Stay informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.