resultatplanering performance planning inkomstplanering income planning

Image from www.rentvine.com

New webinar number 5 of 13! Today I delivered the documentation to Accountor Training for “Performance Planning”   (text in Swedish follows further below).
Content

In this webinar I describe how to analyze an owner-managed enterprise, identify possible economic problems and suggesting solutions before the upcoming annual report. It’s of course mainly about tweaking the performance, but it’s nice if you also get an annual report that can be shown to external parts with pride.

It’s all about control the development of the enterprise to reach your goals, not just being exposed to (bad) surprises when you prepare the annual report.

The webinar contains a rich supply of profitable examples of how to enhance the performance of the enterprise, neatly structured per item in the annual report.

A presentation video will be recorded with me on August 21, 2017 and published on the web page of Accountor Training.

How to Register

The webinar is in Swedish and it will be held on one occasion.

 • September 18, 2017

The webinar is broadcasted live to registered participants. It will also be recorded and edited for future viewing.
In Swedish

Nytt webbinarium nummer 5 av 13! I dag har jag levererat dokumentationen till Accountor Training för  webbinariet “Resultatplanering”.

Innehåll

Under webbinariet beskriver jag hur du analyserar ett ägarlett företag, identifierar möjliga ekonomiska problem och föreslår lösningar före det kommande bokslutet. I första hand handlar det naturligtvis om att trimma resultatet, men det är ju fint om du får ett bokslut på köpet som du kan visa för utomstående med stolthet.

Det handlar om att styra utvecklingen av företaget för att kunna uppnå dina mål, i stället för att bli utsatt för (dåliga) överraskningar när du kommer till bokslutet.

Webbinariet innehåller ett stort förråd av lönsamma exempel på hur resultatet kan förbättras i företaget, enkelt strukturerat per post i bokslutet.

 • Ägarledda företag
 • Arbetsgång
 • Checklista balansräkning
 • Checklista resultaträkning
 • Viktiga nyckeltal och hur de hjälper dig öka lönsamheten
 • Optimering av eget kapital
 • Optimering av ägarens inkomster
 • Källor

En presentationsvideo kommer att spelas in med mig den 21 augusti 2017, för publicering på Accountor Training’s hemsida.

Hur du anmäler dig

Webbinariet hålls på svenska vid ett tillfälle.

 • Den 18 september 2017

Webbinariet sänds live till anmälda deltagare. Det kommer också att spelas in och redigeras för framtida visningar.

 • Du anmäler dig på Accountor Training’s hemsida, preliminärt från den 15 augusti 2017.

Ta chansen att lära dig behärska resultatplanering och hur du styr utvecklingen i stället för att råka ut för den. Jag ser fram emot att möta dig som deltagare på webbinariet! 🙂


Lectures / Föreläsningar

Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

 1. Choose lecture / Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Book / Boka (Contact)
 3. Buy the books! / Köp böckerna! (Publications & Lectures)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?
You’re welcome to comment my blog below
and please feel free to sign up as a follower

Resultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Publications and Lectures
Stay informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.