Aktieägartillskott Shareholder contribution webinar webbinarium

I’ve finalized and delivered the documentation to Accountor Training for a new webinar on “Shareholder Contributions” (text in Swedish follows further below).
Content

In this webinar I describe the regulations, accounting and taxation of shareholder contributions, with the pros and cons for each type of contribution. Lots of references allows the participants to continue on their own.

A presentation video will be recorded with me on August 21, 2017 and published on the web page of Accountor Training.

How to Register

The webinar is in Swedish and it will be held on one occasion.

 • September 15, 2017

The webinar is broadcasted live to registered participants. It will also be recorded and edited for future viewing.

Application is made on the web page of Accountor Training, preliminary from August 15, 2017.
In Swedish

Jag har färdigställt och levererat dokumentationen till Accountor Training för ett nytt webbinarium om “Aktieägartillskott”.

Innehåll

Under webbinariet beskriver jag regelverken, redovisningen och beskattningen av aktieägartillskott, samt fördelar och nackdelar med varje typ av tillskott. Dokumentationen innehåller gott om referenser så deltagarna kan gå vidare själva.

 • Ingen reglering i lag, utgå från praxis och doktrin
 • Tillskott av pengar, fordran, sakegendom
 • Syften med aktieägartillskott
 • Aktieägartillskott och kapitaltillskott
 • Ovillkorat och villkorat aktieägartillskott
 • Bokföring i mottagande och givande bolag
 • Hantering hos givande fysisk person
 • Årsredovisning för mottagande och givande bolag
 • Aktier och tillskott som skilda finansiella instrument
 • Omvandling av tillskott
 • Källor

En presentationsvideo kommer att spelas in med mig den 21 augusti 2017, för publicering på Accountor Training’s hemsida.

Hur du anmäler dig

Webbinariet hålls på svenska vid ett tillfälle.

 • Den 15 september 2017

Webbinariet sänds live till anmälda deltagare. Det kommer också att spelas in och redigeras, för framtida genomgångar.

 • Anmälan görs på Accountor Training’s hemsida, preliminärt från den 15 augusti 2017.

Ta chansen att lära dig behärska aktieägartillskott i olika situationer och utnyttja fördelarna. Jag hoppas få möta dig som deltagare på webbinariet! 🙂


Lectures / Föreläsningar

Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

 1. Choose lecture / Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Book / Boka (Contact)
 3. Buy the books! / Köp böckerna! (Publications & Lectures)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?
You’re welcome to comment my blog below
and please feel free to sign up as a follower

Resultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Publications and Lectures
Stay informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.