låneförbud förbjudna lån aktiebolagslagen ABL aktiebolag forbidden loans limited company companies

I’ve finalized and delivered the documentation for a new webinar to Accountor Training on “Forbidden Loans” (text in Swedish follows further below).
Content

In this webinar I walk the participants through the regulations in the Swedish Companies Act, on prohibited loans and securities from a company to shareholders and the board of directors. I also point out in which cases there are exceptions, and when dispensation can be obtained and how to do. Accounting and taxation is covered, and my documentation contains lots of references to allow the participants further actions on their own.

A presentation video will be recorded with me on August 21, 2017 and published on the web page of Accountor Training.

How to Register

The webinar is in Swedish and it will be held on one occasion.

 • September 15, 2017

The webinar is broadcasted live to registered participants. It will also be recorded and edited for future viewing.

You apply on the web page of Accountor Training, preliminary from August 15, 2017.
In Swedish

Jag har färdigställt och levererat dokumentationen till Accountor Training för ett nytt webbinarium om “Förbjudna lån”.

Innehåll

Under webbinariet går jag igenom reglerna i aktiebolagslagen om förbjudna lån och säkerheter för ägare och ledning. Jag visar även på undantagen som finns, när det går att få dispens och hur man gör. Redovisning och beskattning täcks också. Dokumentationen innehåller gott om referenser så deltagarna kan gå vidare själva.

 • Bolagsrättsliga regler
 • Den förbjudna kretsen
 • Undantag från låneförbudet
 • Förbjudna säkerheter och undantag
 • Förvärvslåneförbudet och undantag
 • Dispens från låneförbudet och hur en ansökan går till
 • Låneförteckning
 • Årsredovisningen, K2 och K3
 • Rättsföljder vid brott mot låneförbudet, skattekonsekvenser
 • Källor

En presentationsvideo kommer att spelas in med mig den 21 augusti 2017, för publicering på Accountor Training’s hemsida.

Hur du anmäler dig

Webbinariet hålls på svenska vid ett tillfälle.

 • Den 15 september 2017

Webbinariet sänds live till anmälda deltagare. Det kommer också att spelas in och redigeras, för framtida genomgångar.

 • Du anmäler dig på Accountor Training’s hemsida, preliminärt från den 15 augusti 2017.

Ta chansen att lära dig hur du hanterar låneförbudet. Jag hoppas få möta dig som deltagare på webbinariet! 🙂


Lectures / Föreläsningar

Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

 1. Choose lecture / Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Book / Boka (Contact)
 3. Buy the books! / Köp böckerna! (Publications & Lectures)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?
You’re welcome to comment my blog below
and please feel free to sign up as a follower

Resultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Publications and Lectures
Stay informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.