Real Estates Fastigheter Seminarium Bok Föreläsning Seminar Lecture Book

Photography © Peter Berg (peter@hpberg.se)

Today I’ve finalized and delivered the documentation to Wolters Kluwer for the new  full-day seminar on “Real Estates – Accounting and Taxation”. What could be more suitable when my blog is celebrating it’s  2-year anniversary today (text in Swedish follows further below)!
Content

In the seminar I cover the regulations for corporate real estates in accounting, taxation, VAT and more, with lots of references. I also show how to apply the regulations with examples of accounting. The linkage between accounting and taxation is covered as well.

How to Register

The seminar is in Swedish and it will be held on one occasion at World Trade Center in Stockholm.

 • November 28, 2017

However, the program might change. Be sure to always get the latest information by using this link Wolters Kluwer, dagsaktuellt program.
In Swedish

I dag har jag färdigställt och levererat dokumentationen till Wolters Kluwer för det nya heldagsseminariet om “Fastigheter – Redovisning och beskattning”. Vad kan väl vara mer passande när min blogg firar 2 år idag!

Innehåll

Under seminariet går jag igenom regler för fastigheter i företag, med gott om referenser till tillämpliga lagar och vägledningar. Jag illustrerar också reglerna med exempel på redovisning i olika situationer, både i bokföringen och årsredovisningen. Även sambandet redovisning-beskattning gås igenom. Det här är en heltäckande kurs med K1, K2, K3 och RFR.

 • Fastighet i jordabalken
 • Fastighet i inkomstskattelagen
 • Centrala fastighetsbegrepp
 • Lagfart
 • Fastighetsinteckning
 • Företagsinteckning
 • Fastighet i bokföringslagen och årsredovisningslagen
 • Anskaffning/avyttring fastighet
 • Anskaffning/avyttring bolag
 • Anskaffningsvärde
 • Förbättringsutgifter egen fastighet
 • Avskrivningar
 • Uppskrivningar
 • Nedskrivningar
 • Paketering
 • Stopplagstiftning för Kattrumpan
 • Fastighetsutredningen
 • Företagsskattekommittén
 • Fastighet i momslagen

Hur du anmäler dig

Webbinarierna hålls på svenska  vid ett tillfälle i World Trade Center, Stockholm.

 • Den 28 november 2017

Programmet kan ändras. Försäkra dig om att se den aktuella planeringen genom att använda denna länk Wolters Kluwer, dagsaktuellt program.

Det här är ett ofta efterfrågat ämne som vi nu täcker. Jag hoppas få möta dig som deltagare på seminariet! 🙂


Lectures / Föreläsningar

Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

 1. Choose lecture / Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Book / Boka (Contact)
 3. Buy the books! / Köp böckerna! (Publications & Lectures)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?
You’re welcome to comment my blog below
and please feel free to sign up as a follower

Resultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Publications and Lectures
Stay informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.