EN: Wolters Kluwer have ordered another book, only one month after they published their first book by me (see my post October 2, The book’s published).

The new book will be about real estates, accounting and taxation. It targets advisers for enterprises and organisations that owns and manages real estates, for own purposes or for tenants.

I had an enjoyable meeting today with Ms Isabel Carendi, Product Developer and Publisher, and discussed the guidelines for the upcoming book. The goal is release before September 2016.

A big Thank You to Wolters Kluwer for their trust in me!

logotype-206x49-wolters-kluwer

About Wolters Kluwer | Om Wolters Kluwer


SW: Wolters Kluwer har beställt en ytterligare en bok, bara en månad efter att de publicerade sin första bok av mig (se mitt inlägg den 2 oktober, Boken har kommit ut).

Den nya boken kommer att handla om fastigheter, redovisning och beskattning. Den riktar sig till rådgivare för företag och organisationer som äger och förvaltar fastigheter, för egen del eller för uthyrning.

Jag hade ett trevligt möte idag med Isabel Carendi, produktutvecklare och förläggare, och diskuterade riktlinjerna för den kommande boken. Målet är utgivning före september 2016.

Ett stort Tack till Wolters Kluwer för deras förtroende för mig!