EN: I have for many years been writing newsletters for redovisningshuset.se. Since the beginning of 2014 we’re producing the newsletter completely digital with a professional e-mail tool. The newsletter informs about news for accounting, taxation and more that’s important for the customers and other contacts to know.

About once a month I write a manuscript for the next newsletter, and after approval from CEO Mr Hans Sundqvist it’s produced and sent to our recipients by Ms Sandra Eklöf, both at RedovisningsHuset.

The last newsletter was sent out October 27 and contained news such as:

  1. New regulations from January 1, 2016, for construction enterprises with demands of daily electronic registration of people working at each construction site
    • We listed a lot of free information meetings for affected enterprises to attend during November 2015
  2. Gifts for refugee support can provide tax deductions
  3. The previous newsletter described upcoming tax changes in the government’s budget for 2016, one week ahead of media such as newspapers, TV, radio etc!

Newsletter | Nyhetsbrev

Newsletter October 27 | Nyhetsbrevet den 27 oktober


SW: Jag har under många år skrivit nyhetsbrev för redovisningshuset.se. Sedan början av 2014 producerar vi nyhetsbrevet helt digitalt med ett professionellt verktyg för e-postutsändningar. Nyhetsbrevet informerar om nyheter inom redovisning, beskattning och annat som är viktigt för kunder och andra kontakter att veta.

Ungefär en gång i månaden skriver jag ett manus för nästa nyhetsbrev, som efter godkännande av VD Hans Sundqvist produceras och sänds ut av Sandra Eklöf, båda hos RedovisningsHuset.

Det senaste nyhetsbrevet sändes ut den 27 oktober och innehöll nyheter som dessa:

  1. Nya regler fr o m den 1 januari 2016 för företag i byggsektorn, med krav på elektronisk personalliggare vid varje arbetsplats
    • Vi listade ett antal gratis informationsträffar under november 2015 för berörda företag
  2. Gåvor för flyktingstöd kan ge skatteavdrag
  3. Det föregående nyhetsbrevet beskrev kommande skatteförändringar i regeringens budgetproposition en vecka före media som tidningar, TV, radio etc!

Teckna dig för ett gratis nyhetsbrev du också.