EN: Last Tuesday October 20 I met about 30 consultants from Ekonomi Klara Papper, an accounting and payroll consultants bureau in Stockholm and Östersund, Sweden. Totally the Bureau consists of more than 50 employees.

From Wolters Kluwer they had ordered a review of the K-standards for smaller and for bigger limited enterprises (see my post Meeting BFN from August 21), with emphasis on practical interpretations and experiences of applying the standards. Wolters Kluwer then hired me as the teacher of the day.

The day passed quickly with a lot of interesting questions from and discussions with the participants. Thank you for a mutually rewarding day!


SW: I tisdags den 20 oktober träffade jag omkring 30 konsulter från Ekonomi Klara Papper, en byrå med redovisningskonsulter och lönekonsulter i Stockholm och Östersund. Totalt har byrån mer än 50 anställda.

Från Wolters Kluwer hade de beställt en genomgång av K-reglerna för mindre och för större företag (se mitt inlägg Möte med BFN från den 21 augusti), med tonvikt på praktiska tolkningar och erfarenheter av att tillämpa reglerna. Wolters Kluwer i sin tur anlitade mig som lärare för dagen.

Dagen gick fort med många intressanta frågor från och diskussioner med deltagarna. Tack för en ömsesidigt givande dag!