EN: November 10, 2015, you can attend this years probably most profitable seminar – Performance and Income Planning. You’ll get a full days hands-on tips on how to guide your upcoming final accounts in your way, as well as the private tax return.

This seminar, in World Trade Centre Stockholm, is addressed to professional advisors for owner-managed enterprises. It’s uniquely cross-over, focusing on connections between accounting and tax, as well as between the enterprise and its owner. The seminar will be held in Swedish.

Sign up now!


Wolters Kluwer: Resultat- och inkomstplanering (Performance and Income Planning)

Customer Magazine of Wolters Kluwer Oct 2015: Kundvärdet (Customers Value)


SW: Den 10 November 2015 kan du delta i årets troligen lönsammaste seminarium – Resultat- och inkomstplanering. Du får en hel dags praktiska tips om hur du styr det kommande bokslutet din väg, liksom den privata skatten.

Seminariet, som genomförs i World Trade Center Stockholm, riktar sig till rådgivare till ägarledda småföretag. Det knyter på ett unikt sätt samman redovisning och beskattning, företag och företagare.

Anmäl dig nu!