EN: At last, my update of lecture documentation on financial statements is finally finished! It’s an up-to-date description of available alternative Swedish standards including the last years interpretations from The Swedish Accounting Standards Board (Bokföringsnämnden, BFN, see my post from August 21, 2015), a governmental standard setting body, as well as from The Swedish Accounting and Payroll Association (Srf). Ready for lectures!

SW: Äntligen är min uppdatering av föreläsningsmaterialet om årsredovisningar färdigställd. Det är en dagsaktuell beskrivning av tillgängliga alternativa svenska redovisningsregler (K-reglerna), inklusive de senaste årens tolkningar från statliga Bokföringsnämnden (BFN, se mitt inlägg från den 21 augusti 2015), såväl som från branschorganisationen Srf konsulterna. Redo för föreläsningar!