EN: Norstedts Juridik has been a part of the worldwide group Wolters Kluwer for more than 20 years. Today all the companies in the group, including Norstedts in Sweden, are changing to the mutual brand Wolters Kluwer.

The global network consists of enterprises in 80 countries with 19 000 employees as well as freelancing authors and lecturers. The total resources makes Wolters Kluwer a market leading provider of information and software for professional advisers. To be a part of this network makes the future very interesting!


Wolters Kluwer in Sweden and Globally

Wolters Kluwer i Sverige


SW: Norstedts Juridik har varit en del av den världsomspännande koncernen Wolters Kluwer sedan mer än 20 år. Idag byter alla företag i koncernen, inklusive Norstedts i Sverige, till det gemensamma varumärket Wolters Kluwer.

Det globala nätverket omfattar företag i 80 länder, 19 000 anställda och frilansande författare och föreläsare. De gemensamma resurserna gör Wolters Kluwer till marknadsledande leverantör av information och programvaror för yrkesrådgivare. Att få ingå i detta nätverk gör framtiden mycket spännande!