EN: As a bureau of authorised accounting consultants Redovisningshuset i Södertälje AB (redovisningshuset.se) establishes an Agreement of Assignment with each customer enterprise. I have designed the agreement and included documents, whereof the Terms and Conditions is an important basic legal document. I’ve also designed the workflow of the documents to ensure an effective procedure for the staff.

Last week I completed the yearly update of the documents, which is a good example of the legal assignments I have. I’m proud of the trust that RedovisningsHuset shows when they keep ordering tasks like this from me!

Agreement of Assignment / Uppdragsavtal

SW: Som redovisningsbyrå med auktoriserade redovisningskonsulter upprättar RedovisningsHuset i Södertälje AB (redovisningshuset.se) ett uppdragsavtal med varje kundföretag. Jag har utformat avtalet med bilagor, varav Allmänna Villkor är ett grundläggande juridiskt dokument. Jag har också utformat arbetsflödet för dokumenten, för att säkerställa en effektiv hantering för personalen.

Förra veckan färdigställde jag den årliga uppdateringen av dokumenten, vilket är ett bra exempel på de juridiska uppdrag jag har. Jag är stolt över förtroendet RedovisningsHuset visar genom att fortsätta beställa uppgifter som denna av mig!