EN: Today I had the pleasure of meeting Mr Stefan Pärlhem for an extended lunch. He is the Head of Secretariat of The Swedish Accounting Standards Board (Bokföringsnämnden, BFN), a governmental standard setting body.

We discussed a number of matters regarding the development of accounting legislation and standard setting, due to the changes of legislation in EU and Sweden.

Among other things we came to talk about the upcoming standard K2 Annual Reports, which will be applicable for enterprises who are not obliged to report to The Swedish Companies Registration Office (Bolagsverket). I look forward to this standard, among other things because it’s one single standard applicable to all business enterprises regardless of legal form. Also, this standard integrates rules and comments. This makes it so much easier to read than the two existing K2 (for enterprises who are obliged to report to The Swedish Companies Registration Office), which have separate chapters for rules and comments and are divided in two standards depending on legal form. I hope the new K2 Annual Reports can take effect in early 2016, with possibility to apply it already for fiscal years ending December 31, 2015.

Mr Stefan Pärlhem also kindly offered to give it a try looking through my upcoming book “Performance and Income planning” (Inkomst- och resultatplanering), since it’s highly based on application of the standards from BFN.

2015-08-24 BFN Logo

SW: Idag har jag haft nöjet att träffa Stefan Pärlhem under en förlängd lunch. Han är kanslichef statliga Bokföringsnämnden, BFN.

Vi diskuterade ett antal frågor som rör utvecklingen av lagstiftning och normgivning för redovisning, med hänsyn till förändringar inom EU och i Sverige.

Bland annat kom vi att tala om den kommande standarden K2 Årsbokslut, som blir tillämplig för företag som inte upprättar årsredovisning. Jag ser fram emot K2 Årsbokslut, bland annat eftersom det är en sammanhållen standard som kommer att gälla alla verksamhetsformer. Dessutom integrerar K2 Årsbokslut regler och kommentarer. Detta gör det så mycket lättare att läsa än de befintliga K2 Årsredovisning, som dels har separata kapitel för regler och kommentarer, dels är uppdelade i två standarder beroende på verksamhetsform. Jag hoppas att K2 Årsbokslut kan träda i kraft i början av 2016, med möjlighet att tillämpa vägledningen redan för räkenskapsår som slutar den 31 december 2015.

Stefan Pärlhem erbjöd sig också att titta genom min kommande bok “Inkomst- and resultatplanering“, eftersom den i hög grad är baserad på tillämpningen av BFNs vägledningar. Låt oss hoppas på godkänt!