EN: Today the first proof-sheet reading was completed and so was the cover for my upcoming book “Performance & Income Planning”. The cover will be used for marketing, but it’s also one more symbolic step on the way to final product.

It was exciting to see how my text managed in the eyes of the editor but now I can relax, she had only made minor changes of obvious matters.

There will be two more proof-sheet readings, then delivery for printing and, finally, release on October 16, 2015.

And here is the cover. Click on the link and a PDF-file opens.

Book cover Performance & Income Planning

SW: Idag blev första korrekturläsningen färdig, liksom omslaget till min kommande bok “Resultat- och inkomstplanering”. Omslaget kommer att användas för marknadsföring, men det är ockå ett symboliskt steg på vägen till färdig product.

Det var spännande att se hur mitt manus hade klarat sig i redaktörens ögon men nu kan jag slappna av, hon hade bara gjort små och självklara ändringar.

Det kommer att bli ytterligare två korrekturvändor, sedan leverans till tryckeriet och, slutligen, utgivning den 16 oktober 2015.

Och här ovan är omslaget. Klicka på länken i mitten av inlägget och en PDF-fil öppnas.

EN: The internet shop bokus.com have included the book in its assortment.

Resultat- och inkomstplanering på bocus.com

SW: Internetbutiken bokus.com har tagit in boken i sitt sortiment.