EN: Today I published the last part of six web articles on the web page of redovisningshuset.se. It’s a series of guides on basic topics for the customers:

 1. Your Guide to Accounting
 2. Your Guide to Auditor
 3. Your Guide to Stock Companies
 4. Your Guide to Rapid Settlement (of Companies)
 5. Your Guide to Rating of Companies
 6. Your Guide to Last Wills

Previously I had the assignment of optimising the web page redovisningshuset.se for search engines, and as a result of that I now got the order of creating this series of web articles. Interesting and challenging tasks!

SW: Idag publicerade jag den sista delen av sex webb-artiklar på RedovisningsHuset i Södertälje ABs hemsida redovisningshuset.se. Det är en serie guider om centrala ämnen för kunderna:

 1. Din guide till bokföring
 2. Din guide till revisor
 3. Din guide till lagerbolag
 4. Din guide till snabbavveckling
 5. Din guide till bolag med rating
 6. Din guide till testamente

Tidigare hade jag uppdraget att optimera hemsidan redovisningshuset.se för sökmotorer och som ett resultat av det arbetet fick jag nu beställningen att skapa denna serie webb-artiklar. Intressanta och utvecklande uppgifter!