BAS Logo

EN: Today I had an as always enjoyable meeting with Mr Sören Karlsson, CEO at BAS-kontogruppen i Stockholm AB (BAS-accountgroup in Stockholm AB), www.bas.se. He has since many years been coordinating the production of yearly editions of the BAS Chart of Accounts, an impressive performance at high skill level!

The BAS Chart of Accounts is a de facto standard in Sweden, based on it’s wide recognition and extensive documentation. I once had the privilege to take part of the transition of the BAS Chart of Accounts, due to Sweden’s EU membership 1995.

My book Performance and Income Planning is based on the BAS Chart of Accounts, regarding the performance planning. I’m therefore grateful when Mr Sören Karlsson, at once, generously promised to look through my manuscript in the related parts.

Thank you Sören!

SW: Idag hade jag ett som vanligt trevligt möte med Sören Karlsson, VD på BASkontogruppen i Stockholm AB (www.bas.se). Han samordnar sedan många år produktionen av BAS-kontoplanens årliga utgåvor, en imponerande prestation på hög kompetensnivå!

BAS-kontoplanen är en de facto-standard i Sverige, tack vare brett erkännande och en omfattande dokumentation. Jag hade en gång i tiden förmånen att ta del av anpassningen av BAS-kontoplanen till följd av Sveriges medlemskap i EU 1995.

Min bok Resultat- och inkomstplanering baseras BAS-kontoplanen vad beträffar resultatplaneringen. Jag är därför tacksam över Sören Karlssons generösa löfte, på stående fot, att titta igenom berörda delar av mitt manuskript.

Tack Sören!