EN: The first week with this blog is coming to its end. Thanks to all of you who’s been giving me support via Facebook, LinkedIn and other channels. I’m still childishly happy about the easy communication thanks to the internet – already after the first two days the blog had been read in Sweden, France, United Kingdom, Thailand and Turkey.

And my book (Resultat- och inkomstplanering)? Now I can admit that I was a little nervous at the manuscript drop. All this work, that felt so good when I wrote, would it look good in the eyes of others also or become terribly criticized? The relief was great when my publisher at Norstedts Juridik came back and was very appreciative. Only my modesty prevents me from citing her superlatives here 🙂

Sign up as follower!

SW: Första veckan med denna blogg är på väg mot sitt slut. Tack alla ni som har gett mig stöd och uppmuntran via Facebook, LinkedIn och andra kanaler. Jag är fortfarande barnsligt förtjust i hur lätt det är att kommunicera tack vare internet – redan efter ett par dygn hade bloggen blivit läst i Sverige, Frankrike, Storbritannien, Thailand och Turkiet.

Och min bok (Resultat- och inkomstplanering)? Nu kan jag erkänna att jag var lite nervös vid manuslämningen. Allt detta arbete, som kändes så bra när jag skrev, skulle det se bra ut också i ögonen på andra eller bli totalsågat? Lättnaden var stor när min förläggare hos Norstedts Juridik återkom och var mycket uppskattande. Bara min blygsamhet hindrar mig från att återge hennes superlativer här 🙂

Bli följare!