EN: Today is a great day. I finally sent the manuscript I’ve been working on for the last months to my publisher, Norstedts Juridik. And the final day isn’t until tomorrow!

It’s a book about planning the economy for smaller, owner managed enterprises as well as for the owners privately. The content is practically oriented, with a lot of tips about how to do, but it’s also jammed with legal references for the ambitious reader who wants to take it further.

It will be exciting to see how the Swedish market receives the book. It’s due to be in the market on October 16, 2015. One thing is already for sure, Norstedts Juridik, who is publishing my book, have already launched two lecture days on the subject with me as the lecturer, in Gothenburg on October 21 and in Stockholm on November 10 this year.

The books title? Preliminary “Resultat- och inkomstplanering” (Planning the economy for the enterprise and privately). See Books in the section Web Shop!

SE: Idag är en stor dag. Äntligen har jag sänt manuskriptet jag har jobbat på under de senaste månaderna till min förläggare, Norstedts Juridik. Och manusstopp är inte förrän i morgon!

Det är en bok om resultatplanering för små, ägarledda företag och inkomstplanering privat för företagarna. Innehållet är praktiskt utformat, med många tips, men också späckat med juridiska referenser för den ambitiöse läsaren som vill gå vidare. Se Böcker i avdelningen Nätbutiken!

Det blir spännande att se hur den svenska marknaden tar emot boken. Den ska komma ut från trycket den 16 oktober 2015. En sak är redan klar, Norstedts Juridik, som publicerar min bok, har redan gått ut med två kursdagar i ämnet med mig som föreläsare, i Göteborg den 21 oktober och i Stockholm den 10 november i år.