Kryptotillgångar är ämnet för ett av rättsfallen i del 4 Nya rättsfall (Bild maxpixel.net, har beskurits)