Balans mellan ägarens och företagets ekonomi (Bild: padrefilar, pixabay.com – Har beskurits)