BAS Nyckeltal för kundfordringar i Bulletinen 1/2020